Ara i sempre, la cultura la millor companyia.
NOVES PROPOSTES

MuVIM

EL MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT

El MuVIM és un museu consagrat a preservar i donar a conéixer les idees que han fet possible el món modern. Perquè les idees tenen el poder de canviar la nostra vida i el poder de canviar el món. El MuVIM és un museu arrelat a la nostra societat. Un museu diferent, que no vol deixar indiferent ningú.El MuVIM es un museo consagrado a preservar y dar a conocer las ideas que han hecho posible el mundo moderno. Porque las ideas tienen el poder de cambiar nuestra vida y el poder de cambiar el mundo. El MuVIM es un museo arraigado en nuestra sociedad. Un museu diferente que no quiere dejar indiferente a nadie.

Veure el contingut del Museu

ETNOLOGIA

MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGÍA

L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, vol preguntar-se sempre per les dinàmiques de la cultura. Vol difondre i establir un diàleg al voltant del nostre llegat etnogràfic, el valor que li donem i els canvis que li afecten amb el temps. De manera que ens trobem amb un museu que recupera mirades del passat, a través de la màgia dels objectes i les maneres de fer, de les paraules i de la forma de relacionar-nos, dels paisatges que ens acompanyen i d’aquells que s’han perdut.El ETNO, Museo Valenciano de Etnología, quiere preguntarse siempre por las dinámicas de la cultura. Quiere difundir y establecer un diálogo alrededor de nuestro legado etnográfico, qué valor que le damos y los cambios que le afectan con el tiempo. De forma que nos encontramos con un museo que recupera miradas del pasado, a través de la magia de los objetos y las maneras de hacer, de las palabras y de la forma de relacionarnos, de los paisajes que nos acompañan y de aquellos que se han perdido.

Veure el contingut del Museu

PREHISTÒRIA

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

Creat l’any 1927 com a institució científica, el MUPREVA es dedica a conservar, investigar i difondre el patrimoni arqueològic valencià. Hui és un dels museus arqueològics més importants de tota la Mediterrània, amb una fabulosa col·lecció de peces. El museu coordina moltes intervencions arqueològiques en tot el territori, i realitza una imprescindible tasca de divulgació del patrimoni arqueològic entre la ciutadania i la comunitat acadèmica.
Creado en 1927 como institución científica, el MUPREVA se dedica a conservar, investigar y difundir el patrimonio arqueológico valenciano. Hoy es uno de los museos arqueológicos más importantes de toda el Mediterráneo, con una fabulosa colección de piezas. El museo coordina muchas intervenciones arqueológicas en todo el territorio, y realiza una imprescindible tarea de divulgación del patrimonio arqueológico entre la ciudadanía y la comunidad académica.

Veure el contingut del Museu

ESCALANTE

TEATRE ESCALANTE

El Teatre Escalante és un centre públic amb una clara vocació pedagògica. El nostre projecte s’orienta a reforçar una educació en valors i estímuls que sumen a la diversitat cultural: amistat, superació, fantasia, esforç, companyerisme… Des del seu naixement a l’any 1985, l’Escalante ha estat reconegut com un projecte bàsic per a consolidar el teixit teatral en valencià, i ha merescut el reconeixement de la crítica i de nombrosos premis a les seues produccions teatrals.El Teatro Escalante es un centro público con una clara vocación pedagógica. Nuestro proyecto se orienta a reforzar una educación en valores y estímulos que sumen a la diversidad cultural: amistad, superación, fantasía, esfuerzo, compañerismo… Desde su nacimiento en 1985, el Escalante ha sido reconocido como un proyecto básico para consolidar el tejido teatral en valenciano, y ha merecido el reconocimiento de la crítica y de numerosos premios a sus producciones teatrales.

Veure el contingut del Teatre

ITURBI

PREMI ITURBI DE PIANO

El Premi Iturbi de piano, nascut a iniciativa de l’àrea de Cultura de la Diputació de València el 1981, s’ha consolidat com un dels premis internacionals de piano amb més projecció per als joves talents. La direcció artística del nou Premi Iturbi 2020-2021 recau sobre el mestre Joaquín Achúcarro.El premio Iturbi de piano, nacido a iniciativa del área de Cultura de la Diputación de València en 1981, se ha consolidado como uno de los premios internacionales de piano con más proyección para los jóvenes talentos. La dirección artística del nuevo Premio Iturbi 2020-2021 recae sobre el maestro Joaquín Achúcarro.

Veure el contingut Iturbi

LLENGUA

SERVEI DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA

La Diputació de València tracta de promocionar la nostra llengua per tal de fer més fàcil viure en valencià. S’ocupem de la promoció del valencià en tots els seus aspectes davant la societat: fem formació dins de la pròpia administració, donem suport a les publicacions dels museus i també promocionem la vessant lúdica, cultural i social de la llengua.La Diputación de València trata de promocionar nuestra lengua propia para hacer más fácil vivir en valenciano. Nos ocupamos de la promoción del valenciano en todos sus aspectos frente a la sociedad: hacemos formación dentro de la propia administración, apoyamos las publicaciones de los museos y también promocionamos los aspectos lúdicos, culturales y sociales de la lengua.

Veure el contingut del Servei

P. CULTURAL

PROMOCIÓ CULTURAL

La Diputació de València s’ocupa de facilitar als ajuntaments activitats culturals d’interés i que afavorisquen la diversitat cultural. Ho fa amb l’òpera portàtil de Les Arts Volant; el teatre amb estudiants erasmus de les Menudes Europes; o la mostra D’arrel, que fa itinerar el folklore per les comarques. La promoció de la música y el Certamen de les Bandes valencianes són altra fita imprescindible en la nostra tasca de promoció cultural.La Diputación de València se ocupa de facilitar a los ayuntamientos actividades culturales de interés que favorezcan la diversidad cultural. Lo hace con la ópera portátil de Les Arts Volant; el teatro con estudiantes Erasmus de las Pequeñas Europes; o la muestra D’arrel, que hace itinerar el folclore por las comarcas. La promoción de la música y el Certamen de bandes son otro hito imprescindible en nuestra tarea de promoción cultural.

Veure el contingut cultural

SARC

SERVEI D’ASSISTÈNCIA I RECURSOS CULTURALS

El Servei d’Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València (SARC) és un òrgan administratiu que contribueix en bona part al sosteniment de les programacions culturals dels municipis i comarques valencianes. Ofereix també assistència per a connectar projectes intermunicipals i establir xarxes de cooperació en matèria cultural.
El Servicio de Asistencia y Recursos Culturales de la Diputación de València (SARC) es un órgano administrativo que contribuye en buena parte al sostenimiento de las programaciones culturales de los municipios y comarcas valencianas. Ofrece también asistencia para conectar proyectos intermunicipales y establecer redes de cooperación en materia cultural.

Veure el contingut del SARC