L’Àrea de Cultura de la Diputació de València auspicia la creació dels Consells Municipals de Cultura, encaminats a l’elaboració de Plans Municipals d’Acció Cultural.

Per tal d’enfortir el teixit cultural municipal, propiciar la participació ciutadana reconéixer l’esforç en matèria cultural, i afavorir polítiques de sostenibilitat en matèria cultural, es recomana a les corporacions municipals la creació d’un Consell Municipal de Cultura (CMC).

El SARC, Servei d’Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València estableix ajudes a aquelles corporacions que tinguen constituït el seu CMC. A més, les ajudes seran complementades en l’exercici 2021, a totes aquelles corporacions que inicien el seu Pla Municipal d’Acció Cultural (PMAC) i puguen presentar un treball preliminar.

Per tal de difondre la missió dels CMC i dels PMACs, s’ha organitzat una jornada de treball entre tècnics i gestors culturals que quedarà accessible per a la vostra consulta.

Consells Municipals de Cultura. Pobles vius i participatius.